2013

2014

2015

2016

2017

20181

Q1-Q3 2019

Pitkän aikavälin päämäärä

Orgaaninen kasvu

3 %

6 %

4 %

 4 %

3 %

5+ %

6 %

5+ %

Oikaistu käyttökateprosentti

11,2 %

11,6 %

12,5 %

13,3 %

13,0 %

12,8 %

13,4 %

14+ %

Oikaistu liikevoittoprosentti

7,4 %

7,8 %

8,7 %

9,4 %

9,0 %

8,1 %

8,7 %

10+ %

Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto

12,1 %

12,6 %

14,7 %

14,7 %

13,6 %

11,6 %

12,0 %

15+ %

Oikaistu oman pääoman tuotto

15,8 %

16,1 %

18,1 %

17,7 %

17,0 %

14,5 %

15,2 %

18 %

Investointen suhde käyttökatteeseen

50 %

49 %

43 %

52 %

55 %

49 %

39 %

40 %

Nettovelan suhde käyttökatteeseen

1,6

1,0

1,6

1,8

1,8

2,3

2,1

2-3

Vapaa rahavirta (milj. euroa)

56

65

91

100

56

80

117

150

Osinkosuhde

47 %

47 %

40 %

40 %

42 %

49 %

n/a

40-50 %

Kaikki luvut ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.
1 2018 luvut oikaistu IFRS 16 käyttöönoton yhteydessä.

Orgaanisen kasvun lisäksi Huhtamäki tavoittelee pitkällä aikavälillä yli 5 %:n kasvua yritysostojen kautta (keskimäärin vuositasolla).