2013 2014 2015 2016 2017 2018 Pitkän aikavälin päämäärä
Orgaaninen kasvu 3 % 6 % 4 %  4 % 3 % 5+ % 5+ %
Käyttökateprosentti 11,2 % 11,6 % 12,5 % 13,3 % 13,0 % 12,0 % 14+ %
Liikevoittoprosentti 7,4 % 7,8 % 8,7 % 9,4 % 9,0 % 8,0 % 10+ %
Sijoitetun pääoman tuotto 12,1 % 12,6 % 14,7 % 14,7 % 13,6 % 11,9 % 15+ %
Oman pääoman tuotto 15,8 % 16,1 % 18,1 % 17,7 % 17,0 % 14,6 % 18 %
Investointen suhde käyttökatteeseen 50 % 49 % 43 % 52 % 55 % 53 % 40 %
Nettovelan suhde käyttökatteeseen 1,6 1,0 1,6 1,8 1,8 2,2 2-3
Vapaa rahavirta (milj. euroa) 56 65 91 100 56 58.9 150
Osinkosuhde 47 % 47 % 40 % 40 % 42 % 49 % 40-50 %

 

Orgaanisen kasvun lisäksi Huhtamäki tavoittelee pitkällä aikavälillä yli 5 %:n kasvua yritysostojen kautta (keskimäärin vuositasolla).