Johto

Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa konsernia ja sen liiketoimintoja konsernin johtoryhmäen tukemana.

Toimitusjohtaja add_circle_outline

Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa konsernia ja sen liiketoimintoja. Osakeyhtiölain mukaan toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti sekä vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtaja on vastuussa hallituksen asettamien tavoitteiden, suunnitelmien ja päämäärien toteuttamisesta. Toimitusjohtaja on konsernin johtoryhmän puheenjohtaja.

Charles Héaulmé, BBA (s. 1966) on nimitetty Huhtamäen toimitusjohtajaksi 26.4.2019 alkaen. Charles Héaulmé tuli Huhtamäelle Tetra Pakista, jossa hän on ollut Euroopan ja Keski-Aasian johtajana vuodesta 2015. Aiemmin hän on toiminut Tetra Pakin johtotehtävissä eri puolilla maailmaa vuodesta 1999 lähtien. Hän on myös toiminut kontrollerina Bosch Braking Systems Divisioonassa 1994-1999, ja KPMG:n vanhempana tilintarkastajana 1990-1993.

Toimitusjohtaja Charles Héaulmén tarkemmat henkilö- ja omistustiedot on kuvattu jäljempänä konsernin johtoryhmän henkilö- ja omistustietojen yhteydessä.

Yhtiön ja toimitusjohtaja Charles Héaulmén välisen kirjallisen toimitusjohtajasopimuksen keskeisimpiä ehtoja ja palkitsemista on kuvattu palkka- ja palkkioselvityksessä, joka löytyy yhtiön internetsivuilta osiosta Palkitseminen.

Lue lisää

Toimitusjohtaja Charles HéaulméToimitusjohtajan omistamat Huhtamäen osakkeet ja optio-oikeudetLisätietoja toimitusjohtajan palkitsemisesta

Konsernin johtoryhmä add_circle_outline

Konsernin johtoryhmä tukee toimitusjohtajaa konsernin ja sen liiketoimintojen johtamisessa. Se käsittelee ja seuraa konsernin strategian toteutumista ja tuloskehitystä sekä merkittävien projektien ja asetettujen tavoitteiden toteutumista. Konsernin johtoryhmällä ei ole muodollista yhtiöoikeudellista asemaa. Konsernin johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja puheenjohtajana ja hallituksen vahvistamat konsernin johtohenkilöt. Konsernin johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtajalle. Jokaisella konsernin johtoryhmän jäsenellä on selkeä konsernitoiminto- tai liiketoimintasegmenttikohtaisesti määritelty vastuualueensa. Konsernin johtoryhmä kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa.

Konsernin johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt:

Charles Héaulmé
Clay Dunn
Olli Koponen
Eric Le Lay
Thomas Geust
Marina Madanat
Sami Pauni
Teija Sarajärvi
Antti Valtokari

(Päivitetty 16.1.2020)

Konsernin johtoryhmän jäsenten omistamat osakkeet 31.12.2018

Jukka Moisio 124 200
Thomas Geust 21 636
Leena Lie 0
Sami Pauni 12 974
Teija Sarajärvi 9 520
Clay Dunn 54 814
Olli Koponen 44 136
Eric Le Lay 51 855
Konsernin johtoryhmä yhteensä 319 135


Osakeomistuksissa on huomioitu konsernin johtoryhmän jäsenten ja heidän mahdollisten määräysvaltayhteisöjensä omistamat yhtiön osakkeet. Konsernin johtoryhmän jäsenet eivät omista osakkeita missään muissa konserniyhtiöissä kuin Huhtamäki Oyj:ssä.

Ajantasaista tietoa johtoryhmän osakeomistuksista löydät täältä.

Tietoa konsernin johtoryhmän jäsenten palkkioista on palkka- ja palkkioselvityksessä, joka on julkaistu hallituksen toimintakertomuksen yhteydessä ja löytyy osiosta Palkitseminen.

Lue lisää

Konsernin johtoryhmän jäsenetKonsernin johtoryhmän omistamat Huhtamäen osakkeet ja optio-oikeudetLisätietoja konsernin johtoryhmän palkitsemisesta